Verordening (EEG) nr. 3352/73 van de Raad van 22 november 1973 betreffende de toepassing van de Besluiten nr. 3/73, nr. 4/73 en nr. 5/73 van het Gemengd Comité E.E.G.-Noorwegen die op douaneregelingen betrekking hebben