GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD De EU en Centraal-Azië: nieuwe kansen voor een sterker partnerschap