Verordening (EEG) nr. 2569/92 van de Commissie van 2 september 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd