KOMISJONI ARVAMUS, 3. märtsil 2020, milles käsitletakse Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal asuva Krümmeli tuumaelektrijaama dekomisjoneerimisel ja demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava (Ainult saksakeelne tekst on autentne) 2020/C 72/01