ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) Rapporteur voor advies (*): Chrysoula Paliadeli