SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3689/93 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan dee Raad. Racistisch optreden tegen zigeuners in Oost- Europa