94/592/EG: Beschikking van de Commissie van 13 april 1994 inzake de toekenning van bijstand uit het cohesie- financieringsinstrument voor de projectfase veerbootterminal voor passagiers te Cork (projectfase I) in Ierland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)