Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 2020/C 407/12