Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 2 2020/C 407/12