Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2 2020/C 407/12