Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 2020/C 407/12