Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 40, 17 februari 1995