Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 220, 17 augustus 1985