ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 1 TILL FÖRSLAGET TILL EU:S ALLMÄNNA BUDGET FÖR 2019 Uppdaterade beräkningar av anslagsbehoven för jordbruksutgifter Överenskommelsernas påverkan på kommissionens förslag och nya initiativ Justeringar som grundas på den senaste tidens utveckling Tekniska korrigeringar