Kommissionens forordning (EØF) nr. 410/90 af 16. februar 1990 om fastsættelse af kvalitetsnormer for kiwier