Zaak C-12/19 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 september 2020 — Mylène Troszczynski / Europees Parlement (Hogere voorziening – Institutioneel recht – Lid van het Europees Parlement – Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie – Artikel 8 – Parlementaire immuniteit – Activiteit die geen verband houdt met het ambt van parlementslid – Bericht op het Twitteraccount van het parlementslid – Artikel 9 – Parlementaire onschendbaarheid – Omvang – Besluit tot opheffing van de parlementaire immuniteit)