2010/112/GBVB: Besluit 2010/112/GBVB van de Raad van 22 februari 2010 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Centraal-Azië