Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1074 z dne 17. julija 2020 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Danska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Besedilo v danskem jeziku je edino verodostojno)