Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1074 tas-17 ta’ Lulju 2020 li tagħti deroga mitluba mid-Danimarka skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (Il-verżjoni bid-Daniż biss hija awtentika)