Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1074 2020 m. liepos 17 d. kuriuo leidžiama taikyti pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Danijos prašomą išimtį (Tekstas autentiškas tik danų kalba)