/* */

Beschikking van de Commissie van 25/01/2016 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.7899 - ALIMENTATION COUCHE TARD / TOPAZ ENERGY GROUP / RESOURCE PROPERTY INVESTMENT FUND / ESSO IRELAND) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)