95/580/EG: Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen van 20 december 1995 betreffende de omzetting in subsidies van de in de Tweede en de Derde Overeenkomst van Lomé bedoelde speciale leningen