SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2405/92 van de heer Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. De verkoop van Russisch uranium aan de Verenigde Staten