Sprawa C-618/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Córdoba (Hiszpania) w dniu 19 listopada 2020 r. – ZU i TV / Ryanair Ltd.