Sprawa T-568/18: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego WE – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy WE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)