asia T-568/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2019 – Local-e-motion v. EUIPO – Volkswagen (WE) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin WE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen sanamerkki WE – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)