kohtuasi T-568/18: Üldkohtu 7. novembri 2019. aasta otsus – Local-e-motion versus EUIPO – Volkswagen (WE) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi WE taotlus – Varasem riigisisene sõnamärk WE – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)