/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2366/96 van Thomas MEGAHY aan de Commissie. EMU en werkloosheid in de bouwsector