Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston της 15ης Μαΐου 2012.