Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/714 van de Commissie van 11 mei 2016 betreffende de verlenging van de maatregel die Nederland heeft getroffen voor het op de markt aanbieden of het gebruik van de biociden VectoBacWG en Aqua-K-Othrine overeenkomstig artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2682)$