Neuvoston päätöslauselma, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioalueen toteuttamisesta: Euroopan unionin tutkimustoimien suuntaviivat (2002-2006) (2000/C 374/01)