Az Európai Parlament 2012. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a bűnözéssel szembeni biztonságra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))