Komisjoni määrus (EÜ) nr 2248/2004, 27. detsember 2004, millega avatakse Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot aastaks 2005 ja sätestatakse selle haldamine