Beroep, op 2 oktober 1997 ingesteld door Associazione G. A. L. Penisola Sorrentina tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Zaak T-263/97)