Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 287, 10 listopad 2008