Schriftelijke vraag E-011787/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. De buitenproportionele politieke druk van de Europese Commissie op de landen van de Westelijke Balkan