Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 329, 24 grudzień 2005