Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 329, 2005