Zaak C-280/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 mei 2016 door Società cooperativa Amrita arl e.a. tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 11 maart 2016 in zaak T-439/15, Amrita e.a./Commissie