Zaak C-178/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polen) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Prejudiciële verwijzing — Organisatie van de arbeidstijd — Richtlijn 2003/88/EG — Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon — Onderwijzend personeel — Verlof tot herstel van de gezondheid — Jaarlijkse vakantie die samenvalt met verlof tot herstel van de gezondheid — Recht om jaarlijkse vakantie in een andere periode op te nemen)