Verordening (EEG) nr. 4008/86 van de Raad van 16 december 1986 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen van post ex 20.06 B II c) 1 aa) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Tunesië (1987)