Besluit nr. 4/1999 van de Associatieraad EU-Hongarije van 16 december 1999 tot wijziging van protocol nr. 4 bij de Europaovereenkomst tussen de Europese Unie en Hongarije betreffende de omschrijving van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking