Verordening (EEG) nr. 3616/81 van de Commissie van 16 december 1981 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 858/78 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het stelsel van certificaten voor de vaststelling vooraf van restituties in de sector varkensvlees