Kommissionens forordning (EØF) nr. 3615/88 af 21. november 1988 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3032/88