SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1904/86 VAN DE HEER LUC BEYER DE RYKE AAN DE COMMISSIE: BETREKKINGEN EEG - TURKIJE