94/492/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1994, yhteisön taloudellisesta lisätuesta yhteisön vertailulaboratorion Istituto Superiore di Sanitá, Rooma, Italia, jäämiä tutkivaan toimintaan (ETA:n kannalta merkityksellinen)