94/492/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juli 1994 tot vaststelling van aanvullende financiële steun van de Gemeenschap voor de werkingskosten van het Istituto superiore di sanità in Rome (Italië), dat is aangewezen als communautair referentielaboratorium voor het opsporen van bepaalde residuen (Voor de EER relevante tekst)