RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT VOLGENS DE PROCEDURE ZONDER VERSLAG INZAKE HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN VERORDENING INZAKE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE VOOR STRUCTUURVERBETERING VAN WIJNGAARDEN IN GRIEKENLAND EN HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING (EEG) NR. 355/77 INZAKE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE VERWERKING EN AFZET VAN LANDBOUW- EN VISSERIJPRODUKTEN (DOC. 2-1771/84 - COM(85) 46 DEF.)