Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 213, 16 augustus 1980