VERORDENING (EEG) Nr. 830/88 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1988 tot vaststelling van de referentieprijzen voor tafeldruiven voor het verkoopseizoen 1988 #